තවමත් සත්තකින්....!

නුඹට මමත් මට නුඹත්
අවැසි බව සත්තකයි...
නමුදු අප තවත් දෙපසක තනිව...
හිඳිනවා වෙනතක් බලාගෙන
රවටනවා නොවෙද අප අපවම...
ඉගිල යාවි අපටත් නොදැනිම
කාලය
අප කෙරෙන්...
ඉගිල යාවි අපෙන්
අපේ නෙතු නොගැටීම
අපේ ආදර අන්දරය
සත්තකයි...
සත්තකයි...
තවමත් නුඹට
පෙම් බඳිනවා මම
එදාටත් වැඩියෙන්ම....

No comments:

Post a Comment

කුණුහරුප හැර ඕනෙම දේකට මෙන්න ඉඩ!
තමන්ගෙම අදහසක් දාන්න කොමෙන්ටුවක් විදිහට අනිත් අයටත් හිතන්න..!

මූණු පොතෙන් අදහස් දක්වන්න!