මෙහෙමත් දේවල්


මේ කියන්න යන්නේ තවමත් ලංකාවේ වෙන වංචාවක් ගැන. ඒ තමා ඉන්ධන පිරවුම්හල් වල වෙන චංචනික තෙල් පිරවීම්. මේ දේ සිද්ධ කරන ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා. එකක් තමා කලින් තෙල් පිරවුම කල කෙනාගේ පිරවුම් දත්තය නැවත සකස් නොකර පිරවීම. ඒ කියන්නේ මීටරේ සීරෝ නොකර පුරවන එක. මේ දේ ගොඩක් වෙලාවට කෙරෙන්නේ කාර්, වෑන් හෝ ඊට වඩා වැඩි ධාරිතාව තියෙන වාහන වලට තෙල් පුරවද්දී. ඒ දේ ගොඩක් වෙන්නේ අපි තෙල් මීටරේ බිංදුවට ගෙනාවද කියල බලන්නේ නැති නිසා. අනිත් දේ තමා තෙල් පුරවන පොම්පයේ තියෙන වෑල්වය යන්තම් විවෘත කරල තෙල් පුරවන එක. මේ දේ කරන්නේ තෙල් මීටරේ වැඩ කරන හැටි හොඳින් හඳුනගත් උදවිය.

දැන් කියන්නම් තෙල් මීටරේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියල. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ මීටරේ තියෙන හබල්සකක් වැනි දෙයක් කරකැවෙද්දී මීටර් එක කරකැවිල ප්‍රමාණය පෙන්වන විදිහට. මේ හබල්සක කරකැවෙන්නේ තෙල් පරිමාව අනුව නෙවෙයි. ඒක කරකැවෙන්නේ තෙල් විදින වේගය අනුව. මීටරයේ පරිමාව සකසන්න හදල තියෙන්නේ බටයෙන් පිටවෙන තෙල් වේගය එක්ක ගනනය කිරීමක් සිදුවෙන විදිහට. එතැනදී ගොඩක් අඩුවෙන් වෑල්වය විවෘත කලාම වැඩි පීඩනයකින් විදින තෙල් නිසා වෑල්වය වේගයෙන් කරකැවුනත් පිරවෙන තෙල් ලීටර ප්‍රමාණය අඩුයි. මෙතැන තවත් විදිහක් තමා වෑල්වය සහිත කොටස තැලීමෙන් විවෘත කෙලවරේ ප්‍රමාණය අඩු කිරීම. එතකොටත් වෙන්නේ වේගයෙන් තෙල් විදීම නිසා අඩු පරිමාවකින් තෙල් නිකුත් කිරීම.

තවත් සමහරෙක් කරන්නේ තෙල් පිරවීම අවසන් වෙද්දීම තෙල් බටය පහත් කරන එක. එතැනදී අවසාන තෙල් ටික බටයේ ඉතිරිවෙනවා වාගේම ඒ ඉතිරිය ඔහු එක්රැස් කරගන්නවා. 

මේ හැම විදිහටම පාරි‍භෝගිකයාට පාඩු සිද්ධ කිරීම ගොඩාක් පිරවුම් හල්වල සිදු වුනත් ඒ පිළිබඳ පැමිණිලි හෝ සොයා බැලීම් නම් නැහැ. ඒ වාගේම මේ දේ සිද්ධ වීම පිලිබඳ කතා කිරීමත් පාරිභෝගිකයන්ට කරන්න බැරිවෙලා තියෙන්නේ පිරවුම් හල් හිමියන්ගේ ධනය හමුවේ නීතියත් යටවෙන හින්දාමයි කියලයි මම හිතන්නේ. ඒ වාගේම මේ රටේ ඉන්න හුඟක් ජනතාවත් ඒ මතයේම ඉන්නව කියල මම දන්නවා.