මම කෙනෙක් ගැන ඒ කෙනා හිතන විදිහට.........

 අහසින් වැටුනු එක් වැහි බිඳුවක් වැනි..
මට ඔබේ ආදරය, මේ ගිණියම් කතරට වට...
ඔබ ලෙන්ගතු ආලය, කෙසේ නම් හැර යම්ද...
ඒත් දිනෙක ඔබ මා, හැර යාවිදෝ සිතෙන නිසා...
විටෙක...
නුඹ නැති මගේ ලොව කුමටද මට...
ඔය සිත ගලක්ම විය නම්..
ආදරණිය අසිපත නුඹ...
ඔය දෙනුවන් තුලින්ම මා, සිඳලනු මැනවි...
ආලය නම් වූ අසීමිත මහ යදම් බිඳ....

අම්පාරට මීදුම ඇවිත්...

අද 2012 මාර්තු 08 වෙනිදා අම්පාර ප්‍රදේශයේ කාලගුණ වෙනස්වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ පුදුම විදිහට. ඒ සාමාන්‍යයන් වියළි කලාපික ප්‍රෙද්ශයක අහම්බයෙන් දකින්න පුළුවන් විදිහේ මීදුම් අධික කාලගුණයක්. අම්පාර නගර ප්‍රදේශයේත් එතැන් ඉඳන් සම්මාන්තුර ප්‍රදේශයට යනතුරුත් ප්‍රදේශයේ සෑම ස්ථානයකම පාහේ විසීරී ඇති මේ කාලගුණික තත්ත්වය නිසා මගතොට ඉන්න මිනිස්සුන්ට නම් ටිකක් විතර කරදර වලට මුහුණ පාන්න සිදුවෙලා තියෙනවා.

දවල් වෙද්දී මේ කාලගුණය සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත්වුවත් උදෑසන තිබූ කාලගුණ වෙනස්වීමට හේතුව තවමත් අහන්න නම් ලැබුණේ නැහැ. සාමාන්‍යෙයන් ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉඳන් බලද්දී දෙපස කුඹුරු යාය කිලෝමීටර ගණනක් ඈතට බලන්න හැකියාව තිබුණත් අද දවසේ තත්ත්වයේ හැටියට නම් පෙනුනේ මීටර කීපයක් විතරයි.

මොනා වුනත් මෙන්න දකින්න එන ගමන් ගත්තු මාර්ගය දෙපස ඡායාරූප ටිකක්.