විලාසිතාව

රෙදි අඩි දෙකක් ඇති ඔබගේ ඇඳුමට
මිනි ගවුමක් කියලා අඳිනව නේද?
තිබුණ කියල වැඩකුත් නැති මේ ඇඳුම
නැතුව ගියානම් මුදලත් ඉතිරියි නේද?

ඇඳුම් කියන්නේ මොනවද දන්නවද?
නොදනී නම් බලන්න මම හරිනේද?
විලි වහගන්ට අඳිනා මේ ඇඳුම් ටික
නොවසන්න නම් කුමකට ගන්නවද?

ලස්සන වෙන්න නිරුවත පෙන්විය යුතුද?
ඔබ සැම කැතයි කවුරුන් හරි කීවාද?
නිරුවත ඔබල හැමදෙනටම එක නේද?
හිතල බලල හොඳ ඇඳුමක් අරගන්න

මම මේ කියන දේ ගැන ඔබේ සිත
කියනව ඇති මේ කියන්නෙ අපි ගැනද?
ඇත්ත ඉතින් හැමදා තිත්තයි නේද?
බැනල යනවනම් හිතන්න ඔබ ගැනම

No comments:

Post a Comment

කුණුහරුප හැර ඕනෙම දේකට මෙන්න ඉඩ!
තමන්ගෙම අදහසක් දාන්න කොමෙන්ටුවක් විදිහට අනිත් අයටත් හිතන්න..!

මූණු පොතෙන් අදහස් දක්වන්න!